Breaking News
recent

PEMIMPIN YANG DIIDAMKAN

Muhammad Faisal
(presiden mahasiswa IAIN Langsa)


Oleh : IM

Usaha tidak akan menghianati hasil, Itulah kata yang tepat untuk Muhammad Faisal seorang mahasiswa IAIN Langsa program studi Ilmu Al-qur,an dan Tafsir (IAT) yang kini telah menjabat sebagai Presiden Mahasiswa (PRESMA).

Lika-liku kehidupan yang sangat rumit,Ia memulai awal karirnya adalah bukan langsung ke dalam perpolitikan kampus, melainkan memulai seperti TGB (Tuan Guru Bajang) yang tak mengharapkan menjadi politikus melainkan mengharapkan ridha Allah SWT, Namun seperti yang telah dikatakan dalam Al-qur’an “ barang siapa yang mengejar akhirat maka dunia akan didapat”.

Ia seorang tahfidzul quran yang menjadi santri selama delapan tahun di pondok pesantren sabilul ulum dan dua tahun di pondok pesantren sulaimaniyah, yang matanya tak pernah jauh dari kitab, dididik dengan keras menjadikannya kepribadian yang slalu mengedepankan etika.
Ia juga anak keenam dari enam bersaudara dan satu satunya anak laki laki dalam keluarga tersebut dan menjadi tulang punggung setelah ayahnya lanjut usia.

 Berdasarkan sejarah hanya ialah presiden mahasiswa yang hafal Alquran, itulah yang diidamkan sejumlah mahasiswa seperti TGB yang diidamkan di Sulawesi.ia sempat ditawarkan diturki untuk beassiswa tahfidz namun ia menolak dengan alasan keluarga tak memberi izin keberangkatan.

Seperti imam Al-ghazali pernah berkata dalam buku karangan khudori sholeh yang berjudul skeptisme al-ghazali “ia tak percaya dengan apapun melainkan Allah dan orangtua”.

Bagai angin sepoi-sepoi yang meniup ketepian dan menjadi rumput di pantai yang gersang sesosok Muhammad faisal yang membawa sejarah baru diarah perpolitikan kampus dengan segudang prestasi yang diraihnya menghantarkan menjadi presiden.

Berdalih kekuasaan tak menjadikannya sombong dan tetap rendah hati mesti telah memegang tampuk kekuasaan tertinggi mahasiswa.

Itulah sosok yang idamkan mahasiswa, presiden yang segudang prestasi.

Pimpinan Redaksi

Pimpinan Redaksi

No comments:

Post a Comment

Powered by Blogger.